Ny rapport om förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver utvecklas. Det framkommer i en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

Rapporten, som är framtagen på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten, presenterar svensk utvärderingsforskning om förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck riktat till pojkar och unga män. Förebyggande arbetssätt som används i Sverige idag presenteras i rapporten.

– Vi behöver utveckla det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det behövs bättre samordning, uppföljning och satsningar samt erfarenhetsutbyte mellan till exempel myndigheter, kommuner och organisationer för att stärka arbetet inom området, säger Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Syftet med rapporten är att ge en lägesbild av arbetet på området idag. Rapporten kan ses som grund för kommande steg för att vidareutveckla arbetet.

– Att både synliggöra och förebygga samt tidigt upptäcka pojkars utsatthet i en hederskontext är ett viktigt arbete som behöver förbättras. Pojkar och unga män kan vara både offer och förövare i en hederskontext. Dessa pojkar ska också kunna få stöd och hjälp utifrån sina rättigheter och behov, säger Mikael Thörn.

Rapporten pekar på behov av ökat stöd till det våldsförebyggande arbetet inom området från myndigheter. De förebyggande insatserna som riktas till pojkar och unga män i en hederkontext som beskrivs i rapporten har främst genomförts av organisationer och några kommuner.

– Det behövs mer långsiktig finansiering och samordnat stöd för att vidareutveckla arbetssätt och metoder som har effekt och kan reproduceras. Fortsatt stöd till forskning och uppföljning är viktigt, säger Mikael Thörn.

Underlaget till rapporten är skrivet av Klas Hyllander, konsult med mångårig erfarenhet av våldsprevention inom svenskt och internationellt civilsamhälle.

Ta del av rapporten

Rapporten Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck (2021:17)

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 31 maj 2021

Senast uppdaterad: 11 juni 2024