Ny satsning på statsbidraget till kvinnors och flickors organisering i utsatta områden

Den 25 april öppnar utlysningen för ett nytt statsbidrag. Det kan sökas av lokala ideella organisationer som i huvudsak drivs av kvinnor eller flickor och är verksamma i områden med socioekonomiska utmaningar.

Det har sedan länge varit möjligt att söka statsbidrag för kvinnors organisering, men nu görs en extra satsning med 20 miljoner kronor i särskilda områden. 

Syftet med det nya statsbidraget är att stärka kvinnors och flickors organisering i områden med socioekonomiska utmaningar. Det ska bidra till att fler kvinnor och flickor ska engagera sig i det lokala föreningslivet, och delta i aktiviteter som syftar till att engagera kvinnor och flickor till ändamål som särskilt rör deras intressen. Satsningen på statsbidraget ligger också i linje med det övergripande jämställdhetspolitiska delmålet att det ska finnas en jämn fördelning av makt och inflytande i samhället mellan kvinnor och män.   

– Just nu fokuserar vi på att nå ut till kvinnoorganisationer i de berörda områdena, och målet är givetvis att få in många ansökningar från målgruppen. Vi vet att det bedrivs viktig verksamhet i dessa områden och den nya satsningen kan förstärka det arbetet. Men det är alltid en utmaning att skapa bred kännedom om ett nytt statsbidrag. För att sprida information tror vi att kommunernas nätverk kommer att vara värdefulla, säger Lena Ag, generaldirektör på Jämställdhetsmyndigheten.

Mer om utlysningen

Den 25 april kl. 10.00 håller vi ett digitalt informationsmöte för alla organisationer som vill veta mer om utlysningen. Anmäl dig i detta formulär.

Frågor om statsbidrag hänvisas till bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se.

 

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 30 mars 2023

Senast uppdaterad: 5 april 2023