Nytt myndighetsnätverk ska stärka arbetet mot våld

Jämställdhetsmyndigheten har inrättat ett nytt myndighetsnätverk, som ska vara ett stöd för genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Nätverket träffades första gången 10 maj i Göteborg.

Representanter från närmare 20 myndigheter som har uppdrag som berör den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor slöt upp i det första mötet. Nätverkets syfte är att stärka den nationella samordningen.

- Jag har goda förhoppningar att så mycket samlad erfarenhet och kompetens kommer att kunna leda till att vi flyttar fram arbetet inom området, sa Berit Jernberg, avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Fem mötesdeltagare sitter vid ett bord. En kvinna pratar och gestikulerar.
Mötesdeltagare i myndighetsnätverket under en gruppdiskussion.

Nätverket är en del i den infrastruktur som Jämställdhetsmyndigheten bygger upp kring den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. För två år sedan inrättades ett GD-råd med generaldirektörer för ett antal myndigheter. GD-rådet leds av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag. Ett annat exempel är den samverkan som finns med landets länsstyrelser.

På nätverksmötet identifierade representanterna för myndigheterna flera viktiga utmaningar som en ökad samverkan mellan myndigheterna behöver ta sig an. Det gällde hur olika utsatta gruppers erfarenheter kan inkluderas i högre grad, hur kunskap och metoder kan användas i alla delar av myndigheterna, hur ett barnrättsperspektiv kan stärkas och hur myndigheterna kan följa upp arbetet.

Myndighetsnätverket kommer att mötas nästa gång i slutet av året. Avdelningschef Berit Jernberg var väldigt nöjd med det första mötet.

- Det var ett första mycket givande och energifyllt möte, sa hon.

Tioårig nationell strategi

År 2016 lanserades en tioårig nationell strategi och ett riktat åtgärdsprogram, med syfte att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Här kan du läsa mer om den nationella strategin.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 12 maj 2023

Senast uppdaterad: 12 maj 2023