Ojämn fördelning av hem- och omsorgsarbete

Kvinnors större ansvar påverkar inte minst hälsan och ekonomin. Fördelningen är inte jämn på något av det jämställdhetspolitiska delmålets områden.

Kvinna bäddar

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag av regeringen att följa upp utvecklingen när det gäller det politiska mål som funnits sedan 1993 – att det ska råda en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Målet utspelar sig i hög grad kring människors vardag. Frågorna rör vem som städar, handlar, klipper gräset, byter blöjor på de egna barnen, bär möbler åt åldrade föräldrar, sköter ekonomin för en anhörig med funktionsnedsättning och mycket annat.

– Att kunna förena betalt arbete med familj och att vårda relationer med närstående har varit centralt i den svenska jämställdhetspolitiken under lång tid. Vi ser att målet om en jämn fördelning är långt ifrån uppfyllt. Kvinnor utför mer obetalt hemarbete och ger mer omsorg till de egna barnen, säger Johan Kaluza, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Påverkar kvinnor mer negativt

Målet handlar också om att ha möjlighet att ge omsorg på lika villkor. När det gäller omsorgen för äldre och andra närstående är tiden relativt jämnt fördelad mellan kvinnor och män i många grupper, men kvinnor påverkas mer negativt.

– Vi drar slutsatsen att kvinnor har sämre möjligheter att på lika villkor ta hand om äldre och andra närstående. Jämfört med män har kvinnor sämre hälsa, mindre socialt umgänge och mer deltidsarbete, vilket leder till sämre ekonomi. Kvinnor väljer ofta bort sömn, återhämtning och sociala relationer då de känner stress över att balansera omsorgen om andra med arbete, säger Johan Kaluza.

"Jämfört med män har kvinnor sämre hälsa, mindre socialt umgänge och mer deltidsarbete, vilket leder till sämre ekonomi."

Jämställdhetsmyndigheten har samlat analysen av hur jämställdheten ser ut på det obetalda hem- och omsorgsområdet i en rapport, och lämnar samtidigt förslag för att jämna ut fördelningen.

– Förslagen handlar dels om att skapa ekonomiska incitament för att främja jämställdhet, dels om att förbättra förutsättningarna för att följa upp delmålet i framtiden. När vi delar upp arbetet i hemmet och inom familjen skapar det förutsättningar för allt från demokratiskt deltagande till personlig utveckling och tid tillsammans med nära och kära, säger Johan Kaluza.

Förslag för en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

  • Inför en ny jämställdhetsbonus för att öka incitamenten för föräldrar att dela lika på föräldrapenningen. Den nya bonusen bör stimulera ett jämnare uttag under barnets tre första år och omfatta grupper som delar ojämnt på försäkringen.
  • Inför nya begränsningar i möjligheten att få föräldrapenning efter att barnet har fyllt tre år.
  • Nyblivna mödrar med diagnostiserade förlossningsskador ska få utökad möjlighet till sjukpenning.
  • Öka socialförsäkringsskyddet för anhörig som vårdar en närstående genom en ny försäkring.
  • Delmålet bör förtydligas för att underlätta genomförande och uppföljning.
  • Uppföljningen av delmålet bör stärkas. En ny och kontinuerligt återkommande studie av kvinnors och mäns tidsanvändning bör genomföras.

Ta del av rapporten Livspusslet som inte går ihop.

Obetalt hemarbete

Publiceringsdatum: 7 november 2023

Senast uppdaterad: 7 november 2023