Rösträttsfestival firar 100 år av demokrati

Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör, Lena Ag, deltar i Rösträttsfestivalen på Fogelstad 14 augusti. Rösträttsfestivalen uppmärksammar att det är 100 år sedan kvinnor för första gången deltog i allmänna val.

Kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad utanför Katrineholm bildades av ledande kvinnor inom rösträttsrörelsen för att utbilda kvinnor i aktivt medborgarskap. 100 år senare arbetar nu två föreningar och en stiftelse med att skapa kultur- och kursverksamhet i det hus där den kvinnliga medborgarskolan startade. Rösträttsfestivalen arrangeras 14 augusti på plats i huset Lilla Ulfåsa för en begränsad publik och sänds också digitalt.

I festivalen medverkar flera talmän, forskare och kulturutövare. Jämställdhetsmyndigheten arrangerar tillsammans med MUCF och Folkbildningsrådet ett program om kvinnors inflytande och deltagande i demokratin. Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör, Lena Ag, kommer att delta i ett samtal tillsammans med Gunilla Thorgren, ordförande Kvinnohistoriska, om kvinnors organisering och deltagande i demokratin.

Relaterad länk

Rösträttsfestivalen i Fogelstad 13–14 augusti 2021

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 23 juni 2021

Senast uppdaterad: 13 december 2021