SRHR i fokus när Sverige höll panelsamtal på FN:s årliga kvinnokonferens

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en högt prioriterad fråga för den svenska utrikespolitiken och inom utvecklingssamarbete. Under FN:s Kvinnokommission, CSW67, arrangerade Sverige tillsammans med Mexiko och UNFPA ett så kallat sidoevent med stöd av Jämställdhetsmyndigheten. Syftet var att lyfta erfarenheter och expertis om hur SRHR kan främjas genom teknisk innovation och digitalisering.

Eventet inleddes av Sveriges jämställdhetsminister Paulina Brandberg, UNFPA:s chef Natalia Kanem samt Mexikos viceminister för mänskliga rättigheter, Martha Delgado Peralta.

I panelsamtalet ingick International Planned Parenthood Federation (IPPF), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), samt civilsamhällesorganisationerna Arrow från Malaysia och European Network of Migrant Women. Avslutningstalare var Oscar Molander, Sveriges ungdomsrepresentant till FN:s generalförsamling.  

Bild från panelsamtalet

Sexualundervisning i digitala rum

Idag vänder sig många ungdomar till digitala källor för att söka information kopplat till deras kroppar, sex och relationer. Detta för med sig såväl möjligheter som utmaningar. Sexualundervisning i digitala rum skapar tillgänglighet och interaktivitet, och kompletterar den traditionella undervisningen i skolan. Samtidigt riskerar informationen att vara ofullständig eller skadlig.   

Ett konkret exempel på en framgångsrik digital lösning för att sprida information om SRHR till ungdomar presenterades av Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF. Lena berättade om webbplatsen Youmo.se, som från början togs fram för unga migranter och flyktingar i Sverige, men som nu besöks av ungdomar världen över.   

– Sedan 2017 har Youmo haft 8,3 millioner besökare från hela världen. Vi vet att kunskap gör skillnad. Vi är glada att vårt arbete kan stärka ungdomar i olika delar av världen, berättade hon.

Ett annat exempel på hur digitalisering och artificiell intelligens (AI) kan användas för social förändring presenterades av Sivananthi Thanenthiran, chef för Arrow, ett resurs- och forskningscenter för kvinnor i Asien och stillahavsområdet.  

Mumkin är en AI-driven app som syftar till att hjälpa användare att starta konversationer om könsstympning i sina samhällen, förklarade hon. 

Kvinnor krävs i digital utveckling

Natalia Kanem, chef för FN:s organ för SRHR, berättade om hur UNFPA arbetar för att ge kvinnor och flickor kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

– UNFPA har lanserat en utjämningsfond. Fonden investerar i kvinnoledda projekt som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa, könsrelaterat våld och mödrars hälsa, sade Kanem.  

En återkommande slutsats under eventet var att kvinnor och flickor behöver involveras i utvecklingen av ny teknik och AI, det vill säga att branschen behöver ett "equality mindset", för att både flickor och pojkar, kvinnor och män ska ges samma förutsättningar genom den digitala utvecklingen.

– Ju mer inkluderade flickor och kvinnor blir i skapandet av teknik, desto mindre sårbara kommer de att vara – och desto mer kommer hela samhället att gynnas, konstaterade Kanem.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Våldsförebyggande arbete

Prostitution och människohandel

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 15 mars 2023

Senast uppdaterad: 11 juni 2024