Statsbidrag till våldsförebyggande projekt och verksamheter beslutade

För första gången har statsbidrag för våldsförebyggande arbete på området mäns våld mot kvinnor fördelats. Tjugotvå projektbidrag och sex verksamhetsbidrag ska användas för att stärka och utvärdera våldsförebyggande insatser.


Verksamhetsbidrag kunde sökas av ideella organisationer och stiftelser, och projektbidrag kunde även sökas av kommuner och regioner. De våldsförebyggande insatserna och verksamheterna ska bidra till målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, och berör våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, eller prostitution och människohandel för sexuella ändamål.  
 

– Det ska bli mycket spännande att följa hur det nya bidraget förstärker det våldsförebyggande arbetet i Sverige. De ansökningar vi beviljat har goda förutsättningar att nå de mål som satts upp. Bidraget har stor betydelse för att arbeta systematiskt med våldsprevention inom en rad viktiga områden, säger Lena Bjurving, chef på enheten för statsbidrag. 

Ansökningar för projekt och verksamheter som ska utvärderas i samverkan med ett lärosäte har prioriterats, och merparten av de som beviljats kommer att göra det. Utöver en planerad utvärdering prioriterades också projekt och verksamheter med lokal, regional eller nationell samverkan och goda förutsättningar att sprida resultaten.  

Projekt och verksamheter som beviljats bidrag.

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 13 april 2023

Senast uppdaterad: 13 april 2023