Stora risker för människohandelns offer i Sverige

Riskerna för att utsatta barn och vuxna får en sämre situation ökar när myndigheter tar bort resurser som tidigare varit fredade. Polisen hänvisar allt färre brottsoffer som exploateras inom prostitution och människohandel till socialtjänstens expertfunktioner. Samtidigt finns ett flertal brister i det stöd och skydd som utsatta människor har rätt till, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

– Barn och unga riskerar att utnyttjas sexuellt mot betalning på allt fler arenor och på flera håll i landet sker ett cyniskt utnyttjande av utländska arbetstagare på arbetsmarknaden. Kunskapsluckorna är fortsatt stora och möjligheten att få stöd som brottsoffer beror till stor del på var du bor, säger Sofie Kindahl, utredare.

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag av regeringen att stärka arbetet mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel för alla ändamål. I sin analys ser myndigheten att polisen och det övriga rättsväsendet behöver växla upp insatserna på området.

– Polisens arbete är centralt för att hitta brottsoffer och hänvisa dem vidare till stöd. Här behövs mer resurser, god kompetens hos personalen och strukturerat samarbete med socialtjänsten. säger Sofie Kindahl.

Rapporten Ett fortsatt stärkt arbete mot prostitution och människohandel 2023.

Prostitution och människohandel

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 18 mars 2024

Senast uppdaterad: 13 juni 2024