Svartsjuka är inte romantiskt lyfter frågan om killars våld mot tjejer

Vad är egentligen en schyst relation? Är svartsjuka ett tecken på kärlek? Och vad är egentligen våld? Hur ska man som ung veta det i sina första kärleksrelationer? Svartsjuka är inte romantiskt hjälper till att lyfta frågan om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

Nästan en fjärdedel, eller 23 procent, av tjejer i åldrarna 16–24 år har någon gång utsatts för våld. För killar är siffran 14 procent, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 

- Vi är många som möter unga i yrkeslivet och som behöver ha kunskap om hur det går att arbeta med frågan. Genom kampanjen hoppas vi kan bidra med både kunskap och inspiration, säger Zandra Kanakaris, generalsekreterare 1000 möjligheter.

Vi behöver prata med de unga 

Svartsjuka är inte romantiskt uppmärksammar unga på vad en bra relation kan vara, vad våld är och var det finns stöd och skydd att få vid våldsutsatthet och utövande av våld. Våldet följer den unga och förekommer både i hemmet och i skolan. Andra livsomständigheter som kan påverka våldsutsatthet är att vara ung hbtqi-person, ung med en funktionsnedsättning eller ung och utsatt för hedersrelaterat våld och förtyck. 

- Det finns olika typer av våld som ofta går in i varandra. Det handlar om psykiskt våld, fysiskt våld och kontroll via digitala medier. I år fokuserar kampanjen på att nå ut till vuxna som finns runt unga och som kan vara ett viktigt stöd för dem, säger Lisa Lindström, senior utredare Jämställdhetsmyndigheten. 

Metodstöd och material finns samlat 

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt pågår från den 1 februari till den 31 mars. På webbplatsen svartsjukaärinteromantiskt.se finns material, filmer och metodstöd samlat. Webbsidan riktar sig till både unga och yrkesverksamma. 

Svartsjuka är inte romantiskt drivs i samverkan med länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter. 2023 är sjunde året som den nationella kampanjen drivs.   

Vid frågor om kampanjen kontakta 

Lisa Lindström lisa.lindstrom@jamstallhetsmyndigheten.se 

Sabina Carlsson sabina.carlsson@lansstyrelsen.se  

Erika Gyllenswärd erika.gyllensward@polisen.se  

Zandra Kanakaris zandra@1000mojligheter.se  

Relaterade länkar 

Mäns våld mot kvinnor | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se) 

Länsstyrelsens arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 

Det här är brott i nära relation, Polismyndigheten  

Ungarelationer.se – nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer 

Våldsförebyggande arbete

Mäns våld mot kvinnor

Sexuella trakasserier

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 2 februari 2023

Senast uppdaterad: 2 februari 2023