Coronapandemin påverkade jämställdheten negativt

Hälsan, inkomsterna och arbetsvillkoren inom vård, skola och omsorg gjorde att jämställdheten i Sverige fick sig en törn på grund av covid-19-pandemin. Många av stödåtgärderna som syftat till att lindra effekterna av pandemin har också gynnat män mer än kvinnor.

– Pandemin gav negativa effekter för det statliga jämställdhetsarbetet. Vi ser att regeringens samlade politik för jämställdheten ger resultat, men inte så mycket som hade behövts. Till exempel har ju hälsan försämrats, och det har påverkat kvinnor och män på olika sätt. Nu finns också ett stort behov av vård som har samlat på sig under pandemin. Det ska hanteras av personal som domineras av kvinnor och som redan stått i frontlinjen under pandemin, säger Johan Kaluza, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten har lämnat in sin årliga rapport om resultaten av de jämställdhetspolitiska åtgärderna till regeringen. Rapporten visar att utvecklingen mot ett mer jämställt land går långsamt. Det finns regionala skillnader och bristande jämlikhet i att införa regeringens politik för jämställdhet.

– Vi ser att utrikes födda kvinnor är en grupp som lätt halkar efter, till exempel inom vården och stöd till företagande. Det är viktigt att tänka på deras och andra gruppers perspektiv när beslutsfattare ska satsa på jämställdhet, säger Johan Kaluza.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Publiceringsdatum: 25 april 2022