Bättre styrning för bättre resultat – Resultat av åtgärder för ökad jämställdhet (2022:16)

Jämställdhetsmyndigheten redovisar resultat av åtgärder som relevanta myndigheter och andra aktörer har vidtagit, med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen.

Under 2021 har det skett en positiv utveckling i förhållande till målen inom flera områden. Covid-19-pandemin har dock påverkat arbetet för ökad jämställdhet negativt. Det finns regionala skillnader och brister i jämlikhet som behöver adresseras. Jämställdhetsmyndigheten menar därför att resultaten från regeringens samlade politik för ökad jämställdhet skulle stärkas genom tydligare styrning inom fler politikområden.

Rapporten tar sin utgångspunkt i målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Bland annat har nästan 100 årsredovisningar från statliga myndigheter kartlagts för att identifiera resultaten av jämställdhetsåtgärderna. I rapporten analyserar Jämställdhetsmyndigheten ett antal områden, bland annat:

  • Hur pandemin har påverkat exempelvis skolan, folkhälsan, sjukvården, tillfällig föräldrapenning (VAB) och mäns våld mot kvinnor
  • De statliga krisstöden till företagen, kultursektorn och idrottssektorn under pandemin
  • Insatser för förlossningsvård och kvinnors hälsa
  • Forskningsmedel
  • Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden
  • Regionala utvecklingsstrategier.

Makt och inflytande

Ekonomi

Utbildning

Hälsa

Obetalt hemarbete

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 22 april 2022

Senast uppdaterad: 28 april 2022