Expertmöte i Angered om hedersrelaterat våld

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar internationellt expertmöte om förebyggande metoder mot hedersrelaterat våld och förtryck bland unga män och pojkar. Mötet äger rum den 27 och 28 november i Angered och samlar experter från Sverige och utomlands. Media välkomnas till en pressträff i anslutning till mötet.

Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar såväl flickor och kvinnor som pojkar och män och både män och kvinnor kan vara förövare. Ibland är en och samma person både utsatt och förövare, vilket inte minst gäller pojkar och unga män.

Jämställdhetsmyndigheten har regeringens uppdrag att sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i hederskontext

På mötet i Angered samlas internationella och nationella aktörer som arbetar på olika sätt och på olika arenor med våldsprevention bland pojkar och unga män. Erfarenheter och kunskaper kommer att redovisas och diskuteras med syfte att utveckla metoder anpassade för Sverige.

Media välkomnas till en pressträff i anslutningen till mötet där svenska och internationella experter finns tillgängliga för frågor.

Tid och plats:  27 november, kl 09.00. Jämställdhetsmyndigheten, Angereds Torg 9, Angered.

Föranmälan görs till Karl-Johan Bondesson, 070 – 784 74 97.
karl-johan.bondesson@jamy.se

Mer information om expertmötet:

Arbresha Rexhepi,  070-84 74 73, abresha.rexhepi@jamy.se

Mikael Thörn, 070- 84 74 72, mikael.thorn@jamy.se

Läs mer om mötet och dess deltagare på Jämställdhetsmyndighetens hemsida

Expertmötet är ett slutet arbetsmöte. På kvällen den 27 november, kl 18.00 arrangerar Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med kulturhuset Blå Stället i Angered ett öppet evenemang med bland annat poesi, musik och korta tal.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 21 november 2018