Här är de största framgångarna för jämställdheten enligt EU-rankning

Jämställdheten har en positiv utveckling, både i EU och i Sverige. Det visar EU:s jämställdhetsindex för 2019. Sverige rankas som det mest jämställda landet för 13:e året i rad.

– Indexet för Sverige ökar fortfarande även om många andra länder inom EU närmar sig. Att EU-genomsnittet förbättras snabbare än Sverige är kanske inte så konstigt när vi utgår från en så hög utgångspunkt. Även om utvecklingen går långsammare än vi skulle önska kan vi glädja oss över att länderna inom EU gör klara framsteg i sitt jämställdhetsarbete eftersom det är viktigt att alla länder i EU tar frågorna på allvar, säger Annika Olsson, chef för analys och uppföljning på Jämställdhetsmyndigheten.

Varje år mäter Europeiska jämställdhetsinstitutet hur långt medlemsländerna är från att uppnå jämställdhet mellan könen. Indexet väger samman framstegen på de sex områdena arbete, ekonomi, kunskap, tid, makt och hälsa. Sverige får 83,6 poäng av 100 möjliga i EU-rankningen. Genomsnittet för EU-länderna är 67,4.

– Vi ligger i topp på nästan alla områden. Inom några delar visar rapporten en positiv utveckling för Sverige som troligen är en viktig orsak till att vi kan fortsätta att öka. Till exempel handlar det om könssegregeringen när det gäller jobb och utbildning, där skillnaderna mellan vad män och kvinnor arbetar med eller studerar minskar, säger Annika Olsson.

Det enda området där Sverige inte rankas som nummer ett är ekonomin.

– Vi har de senaste åren enligt indexet minskat ojämställdheten på alla områden utom ekonomin. Det finns en nedåtgående trend när det gäller den ekonomiska situationen för kvinnor och män. Inkomstgapet kvarstår och risken för fattigdom ökar, särskilt för äldre kvinnor, ensamföräldrar, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning. Här finns uppenbarligen fortfarande mycket arbete för Sverige på jämställdhetsområdet, säger Annika Olsson.

 

Fakta:

EU:s jämställdhetsindex sammanställs av Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE). Institutet är EU:s kunskapscentrum i jämställdhetsfrågor.

Varje år ger EIGE medlemsstaterna poäng mellan 1 och 100 för att se hur långt de är från att uppnå jämställdhet mellan könen. 1 står för total ojämställdhet och 100 för total jämställdhet.

De fem länderna i topp i EU:s jämställdhetsindex:

  1. Sverige
  2. Danmark
  3. Frankrike
  4. Finland
  5. Storbritannien

De fem länderna i botten i EU:s jämställdhetsindex:

  1. Polen
  2. Rumänien
  3. Slovakien
  4. Ungern
  5. Grekland

Här finns hela EU:s jämställdhetsindex för 2019. 

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 15 oktober 2019