Jämställdhetsmyndigheten i Almedalen 2018

Ojämlik vård, jämställd regional tillväxt, våld, prostitution och människohandel. Det är några frågor som experter från Jämställdhetsmyndigheten diskuterar under årets Almedalsvecka i Visby.

Förutom Jämställdhetsmyndighetens egna programpunkter deltar experterna i ytterligare ett 15-tal seminarier i arrangemang av andra organisationer.

 – Vi ser fram emot att bidra med vår kunskap om frågor som rör jämställdhet. Almedalen är en viktig mötesplats för utbyte av idéer och lärdomar, säger Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag.

Jämställdhetsmyndigheten har en lång rad uppdrag, bland annat ett nationellt samordningsansvar för arbetet mot människohandel och prostitution och leder det operativa nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT).

Inom ramen för NMT-uppdraget arrangeras två programpunkter: Våra förövare, vårt ansvar!?  (måndag 2 juli kl 09, Strand Hotel) och visning av dokumentärfilmen Barnhemsturism – en ny form av människohandel (fredag 5 juli, kl 12.40. Barnrättstorget).

Myndighetens experter kommer även att delta i programpunkter om regional tillväxt och ojämlik vård samt ytterligare programpunkter utifrån det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Medarbetare som deltar i arrangemang under Almedalsveckan är bland andra:

  • Lena Ag, generaldirektör
  • Berit Jernberg, avdelningschef, Nationella strategin om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
  • Sara Nilsson, senior utredare
  • Mikael Thörn, senior utredare
  • Anna Ekstedt, senior utredare
  • Petra Tammert Seidefors, senior utredare.

Personerna kan kontaktas via presskontakt Karl-Johan Bondesson (se nedan)

Mer information om Jämställdhetsmyndighetens medverkan i Almedalen finns på myndighetens hemsida:

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/kalender/jamstalldhetsmyndigheten-deltar-pa-almedalsveckan-2018

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 27 juni 2018