Jämställdhetsmyndigheten på MR-dagarna 2018

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar seminarium om prostitution och människohandel under Mänskliga rättighetsdagarna. Myndigheten finns också på plats med en monter för att lämna information om sin verksamhet. Mänskliga rättighetsdagarna genomförs 15 - 17 november i Stockholm.

Temat för Mänskliga Rättighetsdagarna är ”Rätten till ett liv fritt från våld”. Jämställdhetsmyndigheten har flera omfattande uppdrag som berör temat och arrangerar därför ett seminarium, medverkar i andras seminarier och möter deltagare och besökare i sin monter.

Myndigheten leder och samordnar det nationella arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål. Jämställdhetsmyndigheten har även ett särskilt uppdrag att nationellt samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn. 

I Jämställdhetsmyndighetens seminarium ges en beskrivning av myndighetens pågående arbete mot prostitution och människohandel, utvecklingen inom området och kring det förebyggande arbetet. Här ges exempel på verktyg och goda exempel i arbetet med att motverka människohandel.

I seminariet medverkar Petra Tammert Seidefors, Mats Paulsson och Maria von Bredow från Jämställdhetsmyndigheten. Seminariet arrangeras fredag 16 november kl 10:30-12:00 i sal C7 på Stockholmsmässan.

Jämställdhetsmyndighetens avdelningschef Berit Jernberg medverkar samma dag i seminariet ”#Metoo och skolan – hur kan skolmiljön bli fri från trakasserier?” som arrangeras av Diskrimineringsombudsmannen. Fredag 16 november kl 14:30 - 15:30, sal T2  

Representanter för myndigheten finns också på plats i monter C20 under alla dagarna.

För mer information om Jämställdhetsmyndighetens närvaro på MR-dagarna, kontakta Bosse Parbring, ansvarig kommunikatör, 070-847460 bosse.parbring@jamy.se

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 14 november 2018