Långt kvar till riksdagens mål om jämställt hem- och omsorgsarbete

Kvinnor utför mer hemarbete än män och ger mer omsorg till de egna barnen. För att jämna ut fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet föreslår Jämställdhetsmyndigheten bland annat en ny jämställdhetsbonus för föräldrar.

Fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet påverkar möjligheten att få ihop livspusslet.

– Kvinnor tar större ansvar för barnen i kombination med att de sköter en större del av hushållsarbetet. För att nå det beslutade jämställdhetsmålet bedömer vi att föräldraledigheten behöver bli jämnare fördelad. Det mest effektiva är att rikta in sig på barnets första tre år och de grupper som delar ojämnt på föräldraförsäkringen. Därför föreslår vi en ny version av jämställdhetsbonusen och att föräldrapenningen begränsas efter barnets treårsdag, säger Johan Kaluza, senior utredare.

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet är ett av Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Det innehåller bland annat hur människor delar upp hushållssysslor och att ta hand om anhöriga. Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag av regeringen att följa upp utvecklingen.

– Män lägger generellt mer tid än kvinnor på att ta hand om ekonomin, underhålla bilen och installera teknik. Vi ser dock att de här aktiviteterna inte kompenserar för den tid som kvinnor lägger på att diska, laga mat, städa och tvätta, säger Johan Kaluza.

Jämställdhetsmyndigheten har också analyserat hur mycket kvinnor och män tar hand om äldre och andra närstående, till exempel personer med funktionsnedsättning. Mätt i tid är omsorgen relativt jämnt fördelad hos många grupper av kvinnor och män, men på flera sätt påverkas kvinnor mer negativt än män.

– Både ekonomin och hälsan påverkas. Kvinnor går oftare ner i arbetstid för att ta hand om äldre och andra närstående. Kvinnor upplever också mer stress och det leder till ohälsosamma val som att sova mindre och avstå från att umgås med vänner, säger Johan Kaluza.
   

Jämställdhetsmyndighetens förslag för en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

  • Inför en ny jämställdhetsbonus för att öka incitamenten för föräldrar att dela lika på föräldrapenningen. Den nya bonusen bör inriktas på barnets tre första levnadsår och omfatta grupper som delar ojämnt på försäkringen.
  • Begränsa möjligheten att få föräldrapenning efter att barnet fyllt tre år.
  • Öka socialförsäkringsskyddet för anhöriga som vårdar en närstående genom en ny försäkring.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Publiceringsdatum: 30 oktober 2023