Många behöver information om sexuella trakasserier efter #metoo

Myndigheter och organisationer behöver lättillgänglig information om vad sexuella trakasserier är och vilka lagar som gäller. Det visar den nya kartläggning som Jämställdhetsmyndigheten redovisar för regeringen. Nu har myndigheten skapat ett nav på webben med material, metoder och verktyg för att motverka sexuella trakasserier.

– På sikt finns det goda förutsättningar för att färre ska behöva bli utsatta för oönskade närmanden, kränkande kommentarer och andra former av sexuella trakasserier. Vi ser att ett stort antal insatser har dragit igång efter metoo-uppropen 2017 och framåt. Föreningar, fackförbund, myndigheter och unga vittnar om att de behöver samlad information som är lätt att komma åt. Därför fortsätter vi att ge stöd via webben för de som söker kunskap, säger Lisa Lindström, senior utredare vid Jämställdhetsmyndigheten.

Uppdraget som regeringen gav myndigheten 2018 har handlat om att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Jämställdhetsmyndigheten har särskilt undersökt barns och ungas utsatthet. En slutsats i den slutredovisning som myndigheten lämnar över till regeringen är att det behövs särskilda insatser för att skapa trygga miljöer för flickor.

– Flickor och unga kvinnor blir oftare utsatta för sexuella trakasserier. Vi ser det när det handlar om skolan och i nära partnerrelationer men inte minst också på nätet. En miljö som blir trygg för flickor betyder att alla som vistas där har en mindre risk att bli utsatta för våld och kränkningar. Därför är det nödvändigt för oss att betona vikten av våldsförebyggande insatser för att motverkar sexuella trakasserier, säger Lisa Lindström.

 

Ladda ner rapporten Samlad kunskap mot sexuella trakasserier (2019:19)

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 25 november 2019