Ökad risk för exploatering av ukrainska flyktingar

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att det finns en ökad risk att ukrainska flyktingar utsätts för människohandel, arbetskraftsexploatering och prostitution i Sverige. Vi har tillsammans med andra myndigheter och organisationer från civilsamhället uppdaterat lägesbilden för människor på flykt från Ukraina. En majoritet av dessa är kvinnor och barn.

– Det som framkommer är en oro för att utsattheten för den här gruppen kommer att öka. Inflationen leder till högre levnadskostnader och den som befinner sig på flykt lever med mycket små marginaler. Detta gör att man lättare blir ett offer för oseriösa arbetsgivare eller sexuell exploatering, säger Jana De Geer, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

– Talita, en organisation som bland annat hjälper kvinnor ur prostitution, har sett att det är fler ukrainska kvinnor i prostitution, säger Jana De Geer.

Risken att människor exploateras i prostitution och människohandel ökar vid stora flyktingströmmar. I september var det cirka 47 000 ukrainska individer som var registrerade vid Migrationsverket som hade ansökt om tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Det finns just nu ett tjugotal polisanmälningar som rör människor som har flytt från Ukraina eller som är strandsatta här sedan innan kriget. De förundersökningar som ännu pågår rör kopplerier, människohandel och människoexploatering. Utöver att individer utnyttjas i prostitution syns också arbetskraftsexploatering där branscher som grön näring, städ och bärplock dominerar.

Mörkertalet misstänks vara stor. Ukrainare tillhör massflyktsdirektivet och det innebär att de inte går igenom personliga samtal med Migrationsverket när de ansöker om uppehållstillstånd. I stället har den processen automatiserats. Därigenom är det svårare för Migrationsverkets handläggare att upptäcka indikatorer på exploatering.

– För att upptäcka de här fallen krävs att samhället reagerar. Det kan till exempel handla om att skol- och vårdpersonal behöver ha med sig perspektivet när de träffar människor från Ukraina, säger Jana De Geer.

Kontakt

Kontakt

Carin Malmberg

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Dokument

Publiceringsdatum: 17 november 2022