Lägesanalys: Risk att kvinnor och barn utnyttjas i vinter

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att det finns en ökad risk att ukrainska flyktingar utsätts för människohandel, arbetskraftsexploatering och prostitution i Sverige. Vi har tillsammans med andra myndigheter och organisationer från civilsamhället uppdaterat lägesbilden för människor på flykt från Ukraina. En majoritet av dessa är kvinnor och barn.

Risken att människor exploateras i prostitution och människohandel ökar vid stora flyktingströmmar. I september var det cirka 47 000 ukrainska individer som var registrerade vid Migrationsverket som hade ansökt om tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Det finns just nu ett tjugotal polisanmälningar som rör människor som har flytt från Ukraina eller som är strandsatta här sedan innan kriget. De förundersökningar som ännu pågår rör kopplerier, människohandel och människoexploatering. Utöver att individer utnyttjas i prostitution syns också arbetskraftsexploatering där branscher som grön näring, städ och bärplock dominerar.

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 17 november 2022

Senast uppdaterad: 17 november 2022