Omgivningen uppmanas agera när en ung blir utsatt för våld

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt, som riktar sig mot killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer, fokuserar i år på ett åskådarperspektiv.

– Ofta kan vuxna prata om svartsjuka som något romantiskt, men sådana föreställningar riskerar att normalisera kontroll och olika former av våld i en relation. Vi behöver alla oavsett ålder höja våra kunskaper om våld i ungas partnerrelationer och bli bättre på att prata om hälsosamma relationer som bygger på respekt och samtycke, säger Alex Snäckerström, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Aktörerna bakom kampanjen kommer att sprida information om vad alla runt omkring en person som blir utsatt eller som utsätter sin partner för våld kan göra. Att föräldrar, vänner och yrkesverksamma lär sig att se och agera mot våld är av stor betydelse, enligt forskning på området.

– Att reagera på våld tidigt är viktigt och hela samhället behöver öka kunskapen om våld i ungas partnerrelationer. Vi vill stärka alla som känner oro för någon att reagera och veta var det finns stöd. Att utsättas eller utsätta någon för våld tidigt i livet kan få stora och svåra konsekvenser senare i livet, så det är särskilt viktigt i det förebyggande arbetet, säger Erika Gyllenswärd, verksamhetsutvecklare vid Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten.

Nästan en fjärdedel av tjejerna i åldrarna 16–24 år har någon gång utsatts för våld av en nuvarande eller före detta partner. Risken för våld ökar dessutom när den utsatta försöker lämna relationen.

Fakta: Våld i ungas relationer 

I rapporten Våld i ungas parrelationer (Brottsförebyggande rådet, 2021) lyfter BRÅ att 23 procent av tjejerna och de unga kvinnorna i åldern 16–24 år att de någon gång har utsatts för våld. För pojkar och unga män är siffran 14 procent. Unga hbtqi-personer och unga med funktionsnedsättningar är utsatta för våld i högre utsträckning än övrig befolkning.

Våldet i ungas relationer är precis lika vanligt och grovt som i vuxnas nära relationer och unga utsätts för alla former av våld, även av våld med dödlig utgång. Våldet är ofta upprepat och eskalerar över tid. Forskning visar även att dödligt partnervåld mot unga inte minskar över tid. Mellan 1990 och 2017 har det i genomsnitt skett en minskning med 1,7 procent per år vad gäller dödligt partnervåld mot kvinnor. Det är inte en trend vad gäller dödligt partnervåld mot tjejer. 

Fakta: Svartsjuka är inte romantiskt

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt vill lyfta frågan om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Vad är egentligen en schysst relation? Är svartsjuka ett tecken på kärlek? Vad är egentligen våld? Detta är frågor som besvaras på webbplatsen Svartsjukaarinteromantiskt.se där både unga och vuxna kan hitta metodstöd och material.

Svartsjuka är inte romantiskt är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter som driver ungarelationer.se. I år är det åttonde året som kampanjen genomförs.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Dokument

Publiceringsdatum: 1 februari 2024