Personer på flykt från Ukraina ska veta hur de undviker människohandel

Svenska myndigheter gör en kraftansträngning för att nå människor som flyr från Ukraina med information. I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer att utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld.

– Genom att bli bättre på att se tecken på människohandel kan vi tillsammans förebygga att människor blir utnyttjade. Det finns hjälp och stöd att få. Vi tar nu fram material som polis, socialtjänst, andra myndigheter och andra som möter flyktingar kan använda vid kontakter med flyktingar, säger Frida Johansson, chef för den nationella samordningen av prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten.

Flygblad, affischer och annan information kommer att finnas på ukrainska, ryska och engelska. Jämställdhetsmyndighetens nationella stödtelefon för personer som möter människohandel i sitt yrke tar redan emot samtal om situationer där det förekommit misstänkt människohandel.

– När många är på flykt kan det finnas personer som verkar hjälpsamma men som vill utnyttja situationen för brottsliga syften. Inte minst är det viktigt att socialtjänsten och myndigheterna uppmärksammar barn som anländer utan en vårdnadshavare. Barnet riskerar att utnyttjas för olika former av exploatering, säger Frida Johansson.

 

Fakta: Samordningen mot prostitution och människohandel

Jämställdhetsmyndigheten samordnar arbetet mot prostitution och människohandel på nationell nivå. Samordningen sker genom flera insatser, bland annat metodstöd till myndigheter och andra aktörer.

Under den pågående flyktingkrisen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har regeringen stärkt samordningen. Arbetet sker i nära samarbete med bland andra Polismyndigheten, Migrationsverket, Sveriges kommuner och regioner och företrädare för det civila samhället.

Mer information om stödet till yrkesverksamma finns på Jämställdhetsmyndighetens webbplats.

 

Fakta: Myndigheternas råd till flyktingar från Ukraina

 1. Tänk på att någon kan vilja utnyttja din situation. Var uppmärksam på riskerna för människohandel.
 2. Om någon erbjuder sig att ordna resa, boende eller arbete:
  - Lämna aldrig över ditt pass, andra viktiga dokument eller din telefon.
  - Be personer som erbjuder hjälp att identifiera sig.
  - Säkerställ att du får information om resmål och vilka som erbjuder sig att arrangera resan. Dokumentera det du får veta.
  - Om det är möjligt, informera någon du litar på om var du är, vart du ska resa och med vem du reser.
  - Du har rätt till lön i Sverige. Acceptera inga erbjudanden om att arbeta för att få boende, mat eller andra varor.
  - Ta kontakt med svenska myndigheter och registrera dig hos Migrationsverket.
 3. Om någon har utnyttjat din situation så att du har arbetat under orimliga villkor, tvingats utföra sexuella handlingar, tvingats stjäla eller tigga så kan det vara brottsligt. Du ska anmäla det du utsatts för till polisen.
 4. Blir någon utsatt för våld eller påtryckningar? Det finns hjälp att få.
  - Polisen har telefonnummer +46 77 114 14 00. Är läget akut? Ring i så fall 112. Det är till polisen du ringer för att anmäla eller tipsa om brott.
  - Har du utsatts för sexuella övergrepp, hot eller våld? Du som vill ha råd och stöd kan ringa Kvinnofridslinjen på +46 20 50 50 50.
  - Tolkhjälp kan erbjudas.

Informationen finns på engelska och ukrainska på Jämställdhetsmyndighetens webbplats.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Publiceringsdatum: 29 mars 2022