Stora risker för människohandelns offer i Sverige

Det finns stora risker för fortsatt exploatering när samhället inte upptäcker brottsoffer inom prostitution och människohandel. Samtidigt finns ett flertal brister i stödet och skyddet för utsatta människor, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

– Barn och unga riskerar att utnyttjas sexuellt mot betalning på allt fler arenor och på flera håll i landet sker ett cyniskt utnyttjande av utländska arbetstagare på arbetsmarknaden. Kunskapsluckorna är fortsatt stora och möjligheten att få stöd som brottsoffer beror till stor del på var du bor, säger Sofie Kindahl, utredare.

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag av regeringen att stärka arbetet mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel för alla ändamål. I sin analys ser myndigheten att rättsväsendet och andra myndigheter behöver växla upp insatserna på området.

– Det uppsökande arbetet är centralt för att hitta brottsoffer och hänvisa dem vidare till stöd. Här behövs mer resurser, god kompetens hos personalen och strukturerat samarbete mellan polisen och socialtjänst. Utsatta personer behöver också känna till sina rättigheter. Anonyma nationella stödlinjer behöver tydligare rikta sig även till personer som utnyttjats och som utnyttjar andra i prostitution, säger Sofie Kindahl.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Bilder

Publiceringsdatum: 18 mars 2024