Prostitution och människohandel diskuteras på MR-dagarna

Arbetet mot prostitution och människohandel är temat för ett seminarium som Jämställdhetsmyndigheten idag arrangerar på Mänskliga rättighetsdagarna i Stockholm. Myndigheten finns även på plats med en monter för att informera om verksamheten.

I Jämställdhetsmyndighetens seminarium ges en beskrivning av myndighetens pågående arbete mot prostitution och människohandel, utvecklingen inom området och kring det förebyggande arbetet. Här ges exempel på verktyg och goda exempel i arbetet med att motverka människohandel.

Myndigheten leder och samordnar det nationella arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål. Jämställdhetsmyndigheten har även ett särskilt uppdrag att nationellt samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn.

I seminariet medverkar Petra Tammert Seidefors, Mats Paulsson och Maria von Bredow från Jämställdhetsmyndigheten. Seminariet arrangeras kl 10:30-12:00 i sal C7 på Stockholmsmässan där MR-dagarna 2018 genomförs.

Temat för Mänskliga Rättighetsdagarna är ”Rätten till ett liv fritt från våld”. Jämställdhetsmyndigheten har flera omfattande uppdrag som berör temat och arrangerar därför ett seminarium, medverkar i andras seminarier och möter deltagare och besökare i sin monter.

Jämställdhetsmyndighetens avdelningschef Berit Jernberg medverkar i seminariet ”#Metoo och skolan – hur kan skolmiljön bli fri från trakasserier?” som arrangeras av Diskrimineringsombudsmannen. Fredag 16 november kl 14:30 – 15:30, sal T2

Representanter för myndigheten finns också på plats i monter C20 under alla dagarna.

För mer information om Jämställdhetsmyndighetens närvaro på MR-dagarna, kontakta Bosse Parbring, ansvarig kommunikatör, 070-784 74 60,  bosse.parbring@jamy.se

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 16 november 2018