”Resekurage” ska stoppa sexuell exploatering av barn utomlands

Under sommaren genomför Jämställdhetsmyndigheten, i samarbete med polisen, länsstyrelserna och de ideella organisationerna Childhood och Ecpat, kampanjen Resekurage. Syftet är att få fler att tipsa polisen om svenskar som exploaterar barn sexuellt utomlands.

Kampanjen Resekurage ska öka kunskapen om sexuell exploatering av barn utomlands, och om hur svenska medborgare ska göra för att tipsa polisen om de uppmärksammar att det sker. Arbetet ska också öka kunskapen om att svenskar som exploaterar barn sexuellt utomlands även kan dömas i Sverige. Kampanjen vänder sig till turister och affärsresenärer. För att underlätta anmälan av misstänkt sexuell exploatering av barn redan på resedestinationen finns webbsidan resekurage.se, där finns kunskap om hur en går till väga vid misstanke och en genväg till polisens tipsformulär.

– Allmänhetens iakttagelser är helt nödvändiga om vi ska kunna stoppa den sexuella exploateringen av barn utomlands, säger Sofie Kindahl, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.  

2014 lanserades kampanjen för första gången, sedan 2018 genomför Jämställdhetsmyndigheten kampanjen i sin roll som nationell samordnare mot prostitution och människohandel.
Nytt för i år är budskapet ”Vissa resvanor får inte bli som förut”.

– Under pandemin regisserades och bevittnades många sexuella övergrepp på barn av förövare digitalt. Nu när resandet återupptas ökar risken för att svenska förövare reser utomlands för att själva exploatera barn på plats, säger Sofie Kindahl.

Nu under sommaren lanseras kampanjen på landets passexpeditioner och på sociala medier.

– Ett till synes obetydligt tips kan vara en viktig pusselbit i en större utredning. Svenska turister kan vara med och göra skillnad, säger Sofie Kindahl.

Läs mer: www.resekurage.se

Jämställdhetsmyndighetens samordningsuppdrag

Jämställdhetsmyndigheten ska på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål och bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling.

Jämställdhetsmyndigheten samordnar arbetet mot prostitution och människohandel på nationell nivå.

Samordningen sker genom flera insatser:

• Stödtelefon till yrkesverksamma: 020 390 000
• Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT) där flertalet myndigheter ingår.
• Samordning av regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel.
• Samverkan med Återvändandeprogrammet mot prostitution och människohandel som drivs av Internationella Migrationsorganisationen (IOM) i Finland.
• Medverkan i myndighetsgemensamt arbete mot arbetslivskriminalitet, som samordnas av Arbetsmiljöverket.

Kontakt

Kontakt

Bosse Parbring

Telefon: 032-392 90 52

Dokument

Publiceringsdatum: 30 juni 2022