Rikstäckande kampanj för att stärka arbetet mot våld under covid-19

Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna lanserar under november en nationell kampanj för att hindra att människor utsätts för våld i nära relationer under covid- 19-pandemin. Kampanjen, som kallas Tillsammans mot våld, lanseras i flera steg. Över 300 ICA-butiker och flera Willys-butiker i hela landet kommer att visa information om våld och vart utsatta kan vända sig för att få stöd.

– Det är viktigt att alla våldsutsatta nås av information och stöd, inte minst nu när pandemin ökar igen. Särskilt utsatta grupper som barn, kvinnor, äldre och personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck isoleras med förövare och risken för våld ökar. Därför är denna satsning viktig för att stärka arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i hela landet, säger Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Samtidigt som kampanjen rullar på ICA-butikernas skärmar skickar myndigheterna ut ett kampanjpaket till Sveriges kommuner, så att de kan förstärka satsningen med lokal information i sina kanaler. Paketet består bland annat av affischer och bildspel, som kan kompletteras med information om lokala stödfunktioner för våldsutsatta och våldsutövare.

– Att nå ut med information om socialtjänsten, Kvinnofridslinjen och andra verksamheter och organisationer dit utsatta kan vända sig är extra viktigt i och med de begränsningar i vardagen som pandemin medför. Det är därför av stor betydelse att så många som möjligt, både de som arbetar nationellt, regionalt och lokalt, sprider informationen på så många platser som möjligt. Våldsutsatta ska kunna få stöd, oavsett var i landet de bor, säger Mikael Thörn.

 

Mer information om kampanjen:
www.jamstalldhetsmyndigheten.se/tillsammans-mot-vald

Fakta:
Tillsammans mot våld är en del av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att ge stöd till kommunerna i deras spridning av information om våld i nära relationer under covid-19, samt Länsstyrelsernas uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av Covid-19. Myndigheten har bland annat samlat exempel från kommuners arbete för att förebygga våld, som andra kommuner och aktörer kan ta del av. Jämställdhetsmyndigheten har även tagit fram ett omfattande informationsmaterial, med bildspel och affischer som riktar sig till olika grupper av våldsutsatta, som kommuner har fått ta del av för spridning lokalt. Tre webbinarier på området har också spelats in, där kommuner och andra aktörer har berättat om sitt våldsförbyggande arbete.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 16 november 2020