Så motverkar Sverige mäns våld mot kvinnor

Ett omfattande arbete pågår för att genomföra Sveriges nationella strategi när det gäller området mäns våld mot kvinnor. Men det är tydligt att arbete kvarstår. Bland annat saknas ofta viktiga perspektiv i arbetet, främst funktionsnedsättning och flickors utsatthet för våld. Det visar Jämställdhetsmyndighetens uppföljning av strategin.

– Vi kan se att över 200 åtgärder har initierats sedan den tioåriga strategin sjösattes 2017. De berör 46 myndigheter och andra stora samhällsaktörer som Sveriges kommuner och regioner (SKR). Samtidigt drar vi slutsatsen att mycket arbete kvarstår. Endast ett fåtal åtgärder har med de viktiga perspektiven funktionsnedsättning och flickors utsatthet för våld, trots att de lyfts fram som viktiga utgångspunkter i den nationella strategin. Forskningen visar att de här grupperna är särskilt utsatta för våld., säger Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten.

Rapporten ”Arbete pågår” presenterar Jämställdhetsmyndighetens samlade uppföljning av Sveriges arbete med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Två tredjedelar av åtgärderna handlar om att utveckla metoder och kunskap. En stor del av åtgärderna handlar också om arbete för att förebygga våld. Myndigheten har nu lämnat över rapporten till regeringen.

– Ett positivt exempel är att fler kvinnor får frågor om våld när de väntar barn. 2012 var det 56 procent och 2018 var det 88 procent. Barnperspektivet är också närvarande i en stor del av åtgärderna, säger Jämställdhetsmyndighetens analyschef Annika Olsson.

 

Presskontakt:

Simon Falk, pressansvarig Jämställdhetsmyndigheten
070-784 74 97
simon.falk@jamy.se

 

Fakta:

Sverige har sedan 2017 en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Området innehåller bland annat:

  • våld i nära relationer
  • hedersrelaterat våld och förtryck
  • prostitution och människohandel
  • sexuella trakasserier

Jämställdhetsmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag med att följa och analysera jämställdhetsarbetet i Sverige. Rapporten ”Arbete pågår” överlämnades till regeringen den 31 januari 2020 och utgör en startpunkt för uppföljningsarbetet som rör Sveriges nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

 

Ladda ner sammanfattning av Jämställdhetsmyndighetens uppföljning.

Ladda ner hela Jämställdhetsmyndighetens uppföljning.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 5 februari 2020