Sex verksamheter får bidrag för aktiviteter för att engagera kvinnor

Familjejuridik, spelbranschen och sexuella övergrepp är några av de ämnen som berörs av Jämställdhetsmyndighetens verksamhetsbidrag. Totalt fördelar myndigheten 4,96 miljoner kronor för att utveckla och förnya kvinnoorganisationers verksamhet.

Jämställdhetsmyndighetens beslut om verksamhetsbidrag för kvinnors organisering styrs av en förordning från regeringen. Statsbidraget ska gå till att genomföra aktiviteter som syftar till att engagera kvinnor för ett visst ändamål och som bedöms ha ett riksintresse, eller till internationellt utbyte mellan kvinnor. Aktiviteterna ska vara tillfälliga och avgränsade från föreningens eller stiftelsens ordinarie verksamhet.

– Vi har fått in 45 ansökningar och beviljat bidrag till de sex organisationer som vi bedömer har bäst förutsättningar att uppfylla bestämmelserna. Det här är ett viktigt tillskott för att den här delen av föreningslivet ska kunna utveckla sitt arbete, säger Carina Abréu, avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Statsbidraget för kvinnors organisering har funnits sedan 2006. Bidraget ska enligt regeringens förordning främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

 

Organisationer som beviljats verksamhetsbidrag 2020:

Fredrika Bremer-förbundet: 940 437 kronor

Fredrika Bremer-förbundets krets i Örnsköldsvik: 510 700 kronor

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF: 737 746 kronor

Internationella kvinnoföreningen i Malmö: 1 195 317 kronor

Jämställd Utveckling Skåne: 773 500 kronor

Maktsalongen: 774 500 kr

För utförligare beskrivning av de beviljade verksamheterna, se Jämställdhetsmyndighetens webbplats.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 20 november 2020