Svenskar på julresa uppmanas rapportera sexuell exploatering av barn

Svenskar som reser utomlands på semester och ser misstänkt sexuell exploatering av barn kan vända sig till den svenska polisen med tips. Det är budskapet i kampanjen Resekurage som nu återlanseras, med bland annat information på elva svenska flygplatser.

– Polisen är beroende av allmänhetens tips, som i förlängningen kan leda till att fler förövare ställs inför rätta. Varje vittnesmål är värdefullt för att polisen ska kunna skapa en helhetsbild, och det du rapporterar kan vara just den där sista pusselbiten som behövs, säger Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Resekurage är en informationskampanj som lanserades 2014 och syftar till att informera svenska turister om sexuell exploatering av barn. I år kommer kampanjen Resekurage synas på Swedavias tio flygplatser, Västerås flygplats och Arlanda Express.

– Vi vet att många svenskar reser till länder där barn är mer utsatta för sexuell exploatering på grund av fattigdom, bristande rättigheter för barn eller bristande rättssystem, säger Mikael Thörn.

Projektet är ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten, Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT), Sveriges länsstyrelser, Polisen, samt World Childhood Foundation och Ecpat.

– Vi vill sprida kunskap om människohandel och sexuell exploatering av barn. Fler behöver ha koll på att det handlar om brottsliga handlingar och att dessa kan anmälas till polisen. Det är också viktigt att barn som är utsatta för sexuell exploatering synliggörs och får det stöd och skydd de har rätt till och är i behov av, säger Mikael Thörn.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Bilder

Publiceringsdatum: 12 december 2019