Tvångsarbete vanligast vid upptäckta fall av människohandel

Tvångsarbete är nu vanligare när det gäller upptäckta fall av människohandel än människohandel för sexuella ändamål. Det visar den senaste rapporten från de regionkoordinatorer som arbetar mot prostitution och människohandel i hela Sverige.

Ursprungsland för utsatta vuxna och barn som identifierats i Sverige under 2023.

Under 2023 identifierade regionkoordinatorerna 189 personer som exploaterades som arbetskraft och 182 personer för sexuella ändamål. De upptäckte också fler män och pojkar. Ökningen beror på att myndigheterna prioriterar insatser mot arbetskraftsexploatering och arbetar mer intensivt med frågan.

– Det är positivt att arbetet mot arbetskraftsexploatering har gett resultat och att fler kvinnor och män kan få hjälp. Samtidigt kan vi se en risk för att olika former av utsatthet ställs mot varandra när resurserna är begränsade, säger Paulina Bolton, utredare på Jämställdhetsmyndigheten som samordnar det nationella arbetet mot prostitution och människohandel.

Sverige var under året det fjärde vanligaste ursprungslandet för de som identifierades.

– I många av fallen där personer identifierats från Sverige var exploateringen kopplad till kriminella nätverk, säger Paulina Bolton.

De mest förekommande nationaliteterna är Thailand, Rumänien, Ukraina, Sverige och Nigeria. Anledningen till att Thailand var det vanligaste ursprungslandet under 2023 beror på ett stort ärende med cirka 40 bärplockare. När det gäller antalet utsatta för sexuella ändamål drabbas kvinnor och flickor i hög grad. Andelen kvinnor har ökat när det gäller arbetskraftsexploatering men regionkoordinatorerna har inte sett någon motsvarande ökning av män när det gäller sexuell exploatering.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Bilder

Publiceringsdatum: 8 maj 2024