Regionkoordinatorernas statistik om människohandel och människoexploatering 2023

Tvångsarbete är nu vanligare när det gäller upptäckta fall av människohandel än människohandel för sexuella ändamål. Det visar rapporten från de regionkoordinatorer som arbetar mot prostitution och människohandel i hela Sverige.  

Under 2023 identifierade regionkoordinatorerna 189 personer som exploaterades som arbetskraft och 182 personer för sexuella ändamål. De upptäckte också fler män och pojkar. Ökningen beror på att myndigheterna prioriterar insatser mot arbetskraftsexploatering och arbetar mer intensivt med frågan.  

Rapporten visar också att det totala antalet barn som identifierades minskade under 2023 jämfört med tidigare år. Siffrorna visar att det är färre flickor som har identifierats. Nedgången beror troligtvis inte på att flickor utnyttjats i mindre grad under året. Bedömningen är att det beror på förändrade möjligheter för samverkan och identifiering av brott. 

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 8 maj 2024

Senast uppdaterad: 8 maj 2024