Våld i nära relationer påverkar arbetsplatsen

I en undersökning som Jämställdhetsmyndigheten har låtit göra framkommer det att våld i nära relation har en påverkan på arbetsförmågan och relationer på arbetsplatsen. En av deltagarna i undersökningen svarade: ”Jag blir en sämre kollega när jag mår dåligt, arbetsplatsen påverkas när man inte kan bidra till att skapa en god arbetsmiljö. Man är för absorberad av sig själv/relationen till partnern för att orka bry sig om andra”.

Undersökningen är en enkät utförd på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten av forskare vid Western University i Kanada. Undersökningen gjordes på fem svenska myndigheter: Jämställdhetsmyndigheten, samt länsstyrelserna i Kronoberg, Skåne, Värmland och Västerbotten., Enkäten skickades ut till 1578 anställda under september 2021 och besvarades av totalt 859 personer. 

Att agera som chef eller kollega 

Undersökningen visar att det finns anställda på dessa arbetsplatser har erfarenheter av våld. Det framkom att den som är utsatt för våld och som berättar på arbetsplatsen i första hand pratar med en kollega, i andra hand sin chef och först efter det med andra funktioner som HR och fack. 

Deltagarna i undersökningen ansåg att frågan om våld i nära relationer skulle tas upp på arbetsplatsen i till exempel medarbetarsamtal och på temadagar. 

Som ett led i detta arbete har Jämställdhetsmyndigheten skapat webbkursen Våld i nära relation – agera som chef eller kollega. Den handlar om hur våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck kan upptäckas och hanteras på arbetsplatsen ur två perspektiv: som kollega eller chef. Kollegor och chefer får kunskap om hur de kanagera om de tror att någon är utsatt, eller utsätter andra och får kännedom vilket nationellt stöd som finns att få.

Den 30 augusti kl. 08:00 sänder vi ett frukostwebbinarium i samband med lanseringen av webbkursen.

—      Vi märker att intresset för frågan är stor, det är över 900 anmälda till frukostwebbinariet, säger Kerstin Kristensen.  

Kursen är den tredje webbkursen som Jämställdhetsmyndigheten tagit fram. Den är precis som de tidigare kostnadsfri och tillgänglig för alla på webbutbildning.jamy.se. 

—      Kursen är uppdelad i två spår, en för chefer och en för kollegor. Den innehåller praktiska övningar med möjlighet att öva sig på att våga fråga om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, säger Kerstin Kristensen, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten. 

 

Kontakt

Kontakt

Carin Malmberg

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Dokument

Publiceringsdatum: 24 augusti 2022