Anslag till kvinnoorganisationer och särskilda jämställdhetsåtgärder i statens budget 1980-talet–2018

Denna rapport ingår som ett bidrag till Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att redovisa och samlat analysera åtgärder som vidtagits för att nå de jämställdhetspolitiska målen och som utgör en del av myndighetens uppföljningssystem av jämställdhetspolitiken.

Rapporten är skriven Anita Nyberg, Stockholms universitet, och har bland annat använts som underlag för Jämställdhetsmyndighetens rapport Ökat genomslag och hård prioritering (2019:3).

Ekonomi

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 2 april 2019

Senast uppdaterad: 11 juni 2024