Återvändandeprogrammet

En manual för frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för människohandel och prostitution i Sverige.

Manualen är en snabb vägledning till principer och goda exempel när det gäller återvändande till hemlandet för utländska medborgare som utsatts för människohandel och prostitution. Här får du bland annat information om vart du ska vända dig när en person som har utsatts för människohandel behöver hjälp att återvända hem.

Detta är den tredje utgåvan, den första utgåvan togs fram 2014 av Länsstyrelsen Stockholm och IOM – Internationella migrationsorganisationen. 

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 1 januari 2019

Senast uppdaterad: 13 juli 2022