Regionalpolitik, könsmönster och jämställdhetsambitioner – Bilaga till rapporten Bättre styrning ger bättre resultat

Adresserar de regionala utvecklingsstrategierna regionernas ojämställdhetsproblem? I studien synliggörs regionala jämställdhetsutmaningar med hjälp av befintlig regional statistik och forskning om regionala könsmönster och genusrelationer i liv och arbete på regional nivå.

Makt och inflytande

Ekonomi

Utbildning

Obetalt hemarbete

Hälsa

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 22 april 2022

Senast uppdaterad: 22 april 2022