Bortförda barn - sammanfattning av intervjustudie med yrkesverksamma

I Jämställdhetsmyndighetens kortversion av rapporten Bortförda barn och unga kan du ta del av resultat från en intervjustudie med yrkesverksamma inom myndigheter och organisationer som har erfarenhet av att arbeta med ärenden där barn och unga förts utomlands i syfte att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck eller annat våld.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 17 april 2023

Senast uppdaterad: 21 april 2023