Delredovisning: Översätta, anpassa och utvärdera två våldsförebyggande program

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en delredovisning av regeringens uppdrag (A2022/00840) att översätta, anpassa och utvärdera två evidensbaserade våldsförebyggande program, 'Safe Dates' och 'Dating Matters'.

Delredovisningen presenterar en plan för genomförandet av uppdraget samt kostnadsberäkningar för resterande period. 

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 1 november 2022

Senast uppdaterad: 11 november 2022