”Det känns som om man gör det för att få det gjort” - En fallstudie av skolors jämställdhets- och likavillkorsarbete

Denna rapport utgör ett underlag till Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att följa upp det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd utbildning.

Rapporten är skriven av Ulrika Schmauch, filosofie doktor vid Umeå universitet. Den behandlar implementeringen av skolans jämställdhetsuppdrag på lokal nivå. Författaren ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser.

Publikationen är ett underlag till huvudrapporten Ogiltig frånvaro för jämställdheten.

Utbildning

Publiceringsdatum: 31 oktober 2023

Senast uppdaterad: 1 november 2023