Ett uppdrag – 21 strategier (2018:1)

En beskrivning och analys av länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering 2018–2020.

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att beskriva och analysera länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering.

Rubriken på denna rapport Ett uppdrag – 21 strategier sammanfattar den huvudsakliga observationen vid läsning av underlaget, där både syfte, definitioner, förankringsprocesser och innehåll skiljer sig mycket åt mellan länsstyrelserna trots samma uppdrag. Dessa skillnader bedöms inte fullt ut kunna motiveras av olika regionala förutsättningar kopplade till ojämställdhet i länen. Snarare kan skillnaderna påvisa en brist på – och ett behov av – en sammanhållen, stödjande och uppföljande struktur för länsstyrelsernas arbete med jämställdhet.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 2 maj 2018

Senast uppdaterad: 29 december 2021