Fokus på inkomstgap – inte bara löneskillnader

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete har myndigheten tagit fram analyser i korthet. Fokus på inkomstgap - inte bara löneskillnader är den fjärde analysen i rapportserien.

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete presenterar myndigheten analyser i korthet. Detta är en rapportserie som presenterar analyser i ett kortare format. I slutet av rapporterna finns länkar och källor för den som vill läsa mer.

Analysen Fokus på inkomstgap – inte bara löneskillnader visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar, men skillnaden sett till hela den disponibla inkomsten ligger kvar på ungefär samma nivå. Kvinnor har i genomsnitt 20 procent lägre inkomst än män.

Kvinnor närmar sig mäns lönenivåer men står samtidigt utanför arbetsmarknaden eller arbetar deltid i högre grad. Samtidigt har skillnaderna ökat när det gäller kapitalinkomster, till exempel räntor eller aktieutdelningar. Därför har kvinnor fortfarande i genomsnitt mindre pengar i plånboken än vad män har

Ekonomi

Publiceringsdatum: 20 oktober 2020

Senast uppdaterad: 20 januari 2022