Forskningsöversikt över fältet svensk förskola, genus och jämställdhet 2002-2022

Rapporten Forskningsöversikt över fältet svensk förskola, genus och jämställdhet 2002-2022 -från bemötande och sociala relationer till undervisning och breddade perspektiv, utgör ett underlag till Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att följa upp det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd utbildning.

Rapporten är skriven av Mia Heikkilä, professor vid Stockholms universitet. Den samlar och presenterar tematiskt forskningsläget gällande hur jämställdheten i förskolan har utvecklats över tid samt vilka uttryck som förändringar i utbildningssystemet tar sig inom förskolan och hur det påverkar jämställdhetsarbetet. Författaren ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser.

Publikationen är ett underlag till huvudrapporten Ogiltig frånvaro för jämställdheten.

Utbildning

Publiceringsdatum: 31 oktober 2023

Senast uppdaterad: 1 november 2023