Från förebyggande till brottsbekämpande - hela kedjan behövs

Rapporten Från förebyggande till brottsbekämpande - hela kedjan behövs pekar ut fortsatt och förbättrad samordning och ökad kunskap som nyckelfaktorer i arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor. 

För att flickor och kvinnor inte ska bli utsatta för könsstympning behövs mer forskning om förebyggande insatser, men även att myndigheter och andra aktörer har ökad kunskap i ämnet.

Den här rapporten pekar på en rad områden som behöver utvecklas. Exempelvis handlar det om att ta fram verktyg så att skolpersonal bättre ska kunna förebygga att flickor blir könsstympade. Det handlar även om att aktörer i samhället behöver bli bättre på att upptäcka, ge vård och utreda brott. 

Mäns våld mot kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Könsstympning av flickor och kvinnor

Publiceringsdatum: 26 september 2023

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023