Jämställdhetsmyndighetens årsredovisning 2020

Jämställdhetsmyndighetens årsredovisning 2020 redogör för verksamheten och ekonomin. Verksamhetsåret 2020 präglades starkt av pandemin och covid-19.

Verksamhetsåret 2020 präglades starkt av pandemin och covid-19.

Makt och inflytande

Ekonomi

Utbildning

Obetalt hemarbete

Hälsa

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 22 februari 2021

Senast uppdaterad: 29 november 2021