Jämställdhetsmyndighetens remissvar DS 2021:31

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på DS 2021:31 En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling.

Jämställdhetsmyndigheten har anmodats att yttra sig över ovan rubricerat
betänkande. Jämställdhetsmyndigheten ser positivt på förslagen att stärka
kraven på offentliga aktörer att beakta samhällsintressen vid offentlig
upphandling.

Publiceringsdatum: 4 februari 2022

Senast uppdaterad: 9 maj 2022