Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:24

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på delbetänkandet av Utredningen för hållbart arbetsliv över tid SOU 2018:24 Tid för utveckling.

Jämställdhetsmyndigheten ställer sig generellt positiv till utredningens förslag och lämnar synpunkter gällande

• förslaget att Myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag att sammanställa kunskap om arbetstidsmodellers påverkan på arbetsmiljön och hur det påverkar arbetstagares hälsa, samt jämställdheten i arbets- och familjeliv.

• förslaget om utvecklingsledighet.

I förhållande till förslaget om uppdrag till Myndigheten för arbetsmiljökunskap ser Jämställdhetsmyndigheten ett behov av mer frekventa tidsanvändningsundersökningar. I förhållande till förslaget om utvecklingsledighet ser jämställdhetsmyndigheten en risk i att kvinnor med lägre inkomster inte kommer att ha en reell möjlighet att ta del av reformen.

Jämställdhetsmyndigheten avstår från att kommentera utredningens övriga förslag.

Publiceringsdatum: 14 september 2018

Senast uppdaterad: 3 januari 2022