Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:47

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Med tillit växer handlingsutrymmet” (SOU 2018:47).

Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till utredningens förslag och rekommendationer.

Publiceringsdatum: 1 november 2018

Senast uppdaterad: 30 december 2021