Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2017:92

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Transpersoner i Sverige – förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor” (SOU 2017:92).

Publiceringsdatum: 26 mars 2018

Senast uppdaterad: 29 april 2024