Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2020:47

Jämställdhetsmyndighetens remissvar till en Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).

Publiceringsdatum: 2 februari 2021

Senast uppdaterad: 19 november 2021