Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2021:56

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar utredningens förslag angående fastställande av föräldraskap vid assisterad befruktning utomlands. Förslagen som rör föräldraskap för barn som tillkommit genom surrogatarrangemang avstyrks.

Det finns behov av en noggrannare barnrätts- och jämställdhetsanalys som tar hänsyn till de konsekvenser förslagen kan komma att få i förhållande till motverkandet av handel med barn, andra barnrättsliga perspektiv och kvinnors reproduktiva rättigheter. Det är även svårt att se hur förslagen är förenliga med utredningens uppdrag att inte uppmuntra till, eller förenkla, användandet av surrogatarrangemang.

Jämställdhetsmyndigheten vill särskilt belysa att frågan om nya bestämmelser för föräldraskap vid surrogatarrangemang utreddes grundligt i SOU 2016:11 om olika vägar till föräldraskap. Utredningen kom då fram till att inte införa den typ av bestämmelser som föreslås i den aktuella utredningen.

Publiceringsdatum: 5 november 2021

Senast uppdaterad: 29 april 2024