Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2021:66

Jämställdhetsmyndighetens remissvar över Utredningen om granskning av stöd till civilsamhällets delbetänkande Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet (SOU 2021:66).

Publiceringsdatum: 13 oktober 2021

Senast uppdaterad: 29 april 2024