Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det?

När en anställd blir utsatt för våld i nära relation påverkas arbetsplatsen. Våld i nära relation följer med in på arbetsplatsen, påverkar anställdas och kollegors säkerhet och produktivitet och leder till förlorade intäkter samt ökade kostnader för arbetsgivaren. Samtidigt kan en anställning ge ett viktigt skydd för de som utsätts för våld i nära relation.

För att bättre förstå hur våld i nära relationer påverkar arbetet, arbetsgivaren och
arbetsplatsen har forskare vid Western University i Kanada genomfört en undersökning
på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Undersökningen genomfördes vid två olika tillfällen i Sverige. Den första undersökningen
genomfördes under september 2021 och den andra i september 2023, och besvarades
av totalt 3 495 personer.

Resultatet visar bland annat att:

  • Över 40 procent av de anställda som besvarade enkäten hade påverkats av våld i nära
    relation, antingen själva eller via en kollega. Totalt sett rapporterade fler kvinnor att
    de hade erfarenhet av våld i nära relation än övriga respondenter.
  • Ungefär 21 procent av kvinnorna och 9 procent av männen uppgav att de någon gång hade utsatts för våld i nära relation.
  • Av de som uppgav att de hade utsatts för våld i en nära relation uppgav många att de stannat hemma från arbetet (81,4 procent) eller kommit för sent (62 procent) till följd av detta. Över hälften uppgav att det påverkade deras arbetsförmåga, ofta på grund av att de var trötta, mådde dåligt, var distraherade eller på grund av fysisk skada.
  • Nästan en av tio som hade utsatts för våld i nära relation uppgav att våldet på något sätt fortsatte på eller nära arbetsplatsen, exempelvis genom hotfulla telefonsamtal eller sms, stalkning, trakasserier eller hot.

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Ekonomi

Publiceringsdatum: 22 januari 2024

Senast uppdaterad: 18 mars 2024